Haile's

Taste of Ethiopia

፳፻፪ ተመሠረተ

ጣዕመ ኢትዮጵያ
ኢትዮጵያ

ምግብ

የኢትዮጵያ ባህላዊና ዘመናዊ ምግብ በስዊስ አገር (ስዊዝርላንድ) እናቀርባለን

ንተዋወቅ!

የዛሬ አሰር ዓመት ገዳማ የምግብ ዝግጅት አቅርቦት ጉዟችንን የጀመርነው በአንዳንድ ዝግጅቶች ላይ የኢትዮጵያን የባሕል ምግብ በማቅረብ ሀ ብለን በመጀመር ነው፤ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ለቁጥር የሚታክቱ ቦታዎችና ጊዜ ተካፍለን የኢትዮጵያን የባሕል ምግብ ስዊዘርላንድ በተለይም በዙሪክና አካባቢዋ አስተዋውቀናል ። አሁን በቅርቡ የ’’ኃይሌ ጣዕመ ኢትዮጵያ’’ የዙሪክ ፌስት ላይ ታላቅ ዝግጅት ላይ ተሳትፈናል።

ከሁለት ዓመታት በፊት ሁለተኛውንና በታላቅ ስሜትና ፍቅር የተሰማራንበት የቢራ ዓይነት ማጣጣሚያ የሚሆን ጋስትሮ ምግብና መጠጥ ቤት «The Alehouse-Palmhof» ከፈትን፡፡

እንግዲህ ወደ ኋላ መለስ ብለን ያዳበርነውን ልምድ መመልከት ይቻላል፡፡ የጀመርነው ሥራ ባልደራብዬ (ሽርካዬ) የሆነው ዮናታን ኃይሌ ጃኮብሰንና እኔም ያሬድ ኃይለ ሥላሴ ከተለያዩ ክፍላተ ዓለማት ጥራታቸው ከፍ ያሉ ከ100 በላይ የተለያዩ ቢራዎችን አስመጥተን በማከፋፈል ላይ ተሰማራን፤ አሁን ልዩ ልዩ የወይንና የማር ጠጆች እንዲሁም በዘመናዊ ፋብሪካ የተመረተ ካቲካላም (ብልጧ!) ካሉን ምርቶች ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

በዚህ በያዝነው የበጋ ወቅት ያካበትነውን ልምድ ጨማምረን የ”ኃይሌ ጣዕመ ኢትዮጵያ’’ን እ.አ.አ. ከ25.7.-11.8.2019 ድረስ በዋናው የምግብ ቤታችን «The Alehouse-Palmhof» አሳምረንና ጥራቱን አስጠብቀን ልዩ ልዩ የባሕል ምግብና መጠጦች እናቀርባለን፡፡ እጅ ከሚያስቆረጥሙ የጾምና እስከ ዝነኛው ምርጥ የጉራጌ ክትፎ በኢትዮጵያ ባለሙያዎች ይዘጋጃሉ፡፡

በስዊስ ጥራትና ጽዳት ለእንግዶቻችን የተለመዱ ከቤቱ ምግቦች ጋር ጎን ለጎን ይቀርባሉ፤ ከዚህም በተጨማሪ የንግድ ምልክታችን የሆነው ከ20 ያላነሱ የተለያዩ ድራፍት ቢራዎች ቅዝቅዝ ብለው ይጠባበቃሉ፡፡ ሰፊው በረንዳችን ለበጋው አየር ምቹና ዝግጁ ነው፡፡

እንግዲህ ከ25 ጁላይ እስከ 11 አውጉስት ድረስ ቀጠሯችን በ The Alehouse-Palmhof, Universitätstrasse 23, 8006 Zürich ይሁን፣ ሥልክ +4144 542 87 45

ምግብ ዝርዝር

ይሌ ሀውስ

@ኤልሀውስ - ፓልምሆፍ